बाल चित्रकला

झाडे लावा .. झाडे जगवा ... सानिकाचे चित्र - आर्बर डे प्रदर्शन

Submitted by maitreyee on 5 June, 2012 - 08:45

आमच्या गावात दर वर्षी आर्बर डे निमित्त झाडे , माझं आवडतं झाड, वनीकरण, झाडे जगवा इ. विषयांवर आधारित कला प्रदर्शन भरतं. यावर्षी सानिकाने त्यासाठी हे चित्र काढून पाठवले होते. चित्राची कल्पना, रेखाटन, रंगकाम सगळे तिचेच! Happy

sanikaarborday.jpg

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - बाल चित्रकला