झाडे लावा...झाडे जगवा...

झाडे लावा .. झाडे जगवा ... सानिकाचे चित्र - आर्बर डे प्रदर्शन

Submitted by maitreyee on 5 June, 2012 - 08:45

आमच्या गावात दर वर्षी आर्बर डे निमित्त झाडे , माझं आवडतं झाड, वनीकरण, झाडे जगवा इ. विषयांवर आधारित कला प्रदर्शन भरतं. यावर्षी सानिकाने त्यासाठी हे चित्र काढून पाठवले होते. चित्राची कल्पना, रेखाटन, रंगकाम सगळे तिचेच! Happy

sanikaarborday.jpg

गुलमोहर: 

झाडे लावा...झाडे जगवा...

Submitted by shri_hatagale on 9 January, 2011 - 13:34

एक प्रयत्न....काही आठवणी....

Photoshop च्या माध्यमाने....

आल्या रेखाटूनी....

ART090111.jpg

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - झाडे लावा...झाडे जगवा...