मोक्ष

जाणार कुठे मुक्ता?

Submitted by मुक्ता.... on 17 August, 2020 - 06:13

जाणार कुठे,मुक्ता?
इथेच तर रहायचंय!!
मरणापूर्वी आधीचं
मरणानंतर नंतरचं...
जग कळत नाही नकळत पहायचंय!!

जाणार कुठे,
इथेच तर श्वास घ्यायचाय
विधात्याने निर्माण तर खूप करून ठेवलाय
प्राणवायू....
अनेक जन्म घेऊन तोच सगळा भिनवायचाय
कळत नकळत
अनेक शरीरांच्या अणु रेणूंतून फिरणारा प्राण
अनुभवायचाय....

जाणार कुठे?
हे पाणी, ही माती, हा वायू, ते तेज,
ते समग्र आकाश...
ज्यापासून लिंग आणि तू मी चा भेद न मानता बनलेलं शरीर एकतेचं प्रतीक वाटतं...
कितीही यातना मिळाल्या तरीही......

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मोक्ष