सापेक्षतावाद

विज्ञानिका - ४ (सापेक्षता - काळाची)

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

विज्ञानिका - ३ (सापेक्षतावाद - विशिष्ट)

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

दोन साध्या वाक्यांमधे सापेक्षतावादाचा गाभा मांडता येतो:
(१) सगळ्या गोष्टी सापेक्ष असतात, आणि
(२) प्रकाशाचा वेग निरपेक्ष असतो.
पहिले वाक्य हे दूसऱ्या वाक्यातील प्रकाशाच्या वेगाचा निरपेक्षतावाद ठसवायला तसे रचले आहे. ती वाक्ये विसंगत वाटत असतील तर ती एकत्र करून असे म्हणता येईल की प्रकाशाचा वेग सोडून इतर गोष्टी सापेक्ष असतात. या 'इतर' मधे वस्तुमान, लांबी, वेळ व संबंधीत गोष्टी येतात. तुमचे वस्तुमान किती आहे (म्हणजे मोजल्या जाते) हे तुम्ही काय (खरंतर किती) खाल्ले आहे याच प्रमाणे तुम्ही मोजणाऱ्याच्या सापेक्ष किती वेगाने जाताय यावरूनही ठरणार. (वस्तुमान आणि वजन एक नाही).

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - सापेक्षतावाद