plr

कीज (पास्ट लाईफ रीग्रेशन) पुस्तकाविषयी

Submitted by मंजूताई on 1 July, 2013 - 05:16

१६ जून रोजी श्री संतोष जोशी लिखित 'कीज' ह्या पास्ट लाईफ रीग्रेशनवरचे पुस्तक अभिनेते श्री सुरेश ओबेरॉय ह्यांच्या हस्ते प्रकाशित झाले. ह्या पुस्तकाविषयी (लेखकाचे विचार) व थोडे लेखकाविषयी

'कीज' म्हणजे काय

शब्दखुणा: 

पास्ट लाईफ रिग्रेशन

Submitted by अंजन on 27 April, 2012 - 02:32

इथे पास्ट लाईफ रिग्रेशनचा अनुभव असलेले कोणी आहे का? मी याबद्दल बरेच वाचले आहे. ठाण्यात एक बाई याचे सेशन्स घेतात हे ऐकले आहे. त्यांच्या पुढच्या सेशनला उपस्थित राहायचे ठरवले आहे. पण याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेले कोणी ओळखीत नाही किंवा कोणा ओळखीच्या ओळखीतही नाही. म्हणुन इथे विचारायचे ठरवले. जर कोणाला अनुभव असेल तर कृपया लिहा. अर्थात मी स्वतः तर जाणार आहेच पण जायच्या आधी खालिल गोष्टींबद्दल जाणुन घेतले तर थोडी मदत होइल असे वाटते-

१. आधीच्या जन्माच्या आठवणी कितपत स्पष्टपणे दिसतात?

विषय: 
Subscribe to RSS - plr