आर्त

प्रवाह

Submitted by आर्त on 13 February, 2021 - 07:57

महानदाचा प्रतिकार
उभा प्रबळ साक्षात्कार
शून्य शक्त बाहू ठरती
प्रवाह अंतिम सत्य त्रिवार

ऐक मृतकांचा हुंकार
आयुष्य क्षणांचा व्यवहार
विलगणे मिसळणे अविभाज्य
प्रवाह अंतिम सत्य त्रिवार

विरक्त नावाडीच हुशार
ओघ न्हेतो प्रपंचापार
अस्तित्वाचे गूढ उमलती
प्रवाह अंतिम सत्य त्रिवार

विषय: 

आर्त

Submitted by sagarlahari on 19 April, 2012 - 15:00

चांदव्याचे प्रीत गाणे
ऐकता नभ रंगते |
कुणी येथे विरहिणी अन
वाट त्याची पाहते || ....

क्षितीज पार सांज धून
सूर अनवट छेडते |
अंतरात कुणी माझ्या
जीव गोंदून ठेवते ||

आर्त माझ्या मन्मनीचे
सख्या तुला समजेल का |
विरह व्याकूळ वेदनेचा
अर्थ तुज उमगेल का ||

सांडते घरदार मागे
सोडते जनरीत ही |
अंतरीची संगिनी मज
सांग तू करशील का ||
--सागर लहरी

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - आर्त