युती

एक खगोलशास्त्रीय दुर्मिळ घटना!

Submitted by चिमण on 19 April, 2012 - 05:25

(टीप - या लेखाचा सहलेखक मायबोली वरील खगोलशास्त्रज्ञ आशिष (आश्चिग) आहे. त्यामुळे काही प्रश्न असल्यास त्याला विचारा. Proud )

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - युती