यु.के.

यु. के. अडचणीत?

Submitted by यक्ष on 3 November, 2023 - 13:10

वर्तमानात यु. के. बर्‍याच अडचणीतून जात आहे आहे असे यु. ट्युब सफरीतनं जाणवले. महागाई, टॅक्स चे ओझे न वाढ्णारे पगार ह्याने आंग्लबंधू मेटाकुटीस आलेले दिसतात...
चालू घडामोडीवर एक माहितीपुर्ण लिंन्क..
https://www.youtube.com/watch?v=dAzdBnJztn4
मा. श्री. विन्स्टन चर्चिल ह्यांचे भारताबद्दलचे विधान आठवतेय....
कालाय तस्मै नमः !

विषय: 
शब्दखुणा: 

मदत हवी आहे: युकेमधे वास्तव्य

Submitted by गमभन on 5 March, 2012 - 12:12

नमस्कार मंडळी,

मी एका आयटी कंपनीत काम करीत आहे. मला onsite साठी Watford, Hertfordshire, UK येथे जावे लागणार आहे.

मला खालील बाबींसाठी मदत हवी आहे

१. घरभाडे (मी bachelor आहे. वरील ठिकाणी रुम शेयर करुन राहणार आहे.), रुम शोधण्यासाठी मदत / वेबसाईट इ. माहिती. शक्यतो भारतीय रूममेट
२. युकेमधील transportation cost, माध्यम यांची माहिती
३. जेवण्याचा खर्च (Vegetarian)
४. राहणीमानाचा खर्च
५. एकंदर प्रति महिना खर्च
६. टॅक्स?
७. फोन, नेट इ. खर्च
८. भारतातून काय काय आणावे लागेल?

विषय: 
Subscribe to RSS - यु.के.