युकेमध्ये वास्तव्य

मदत हवी आहे: युकेमधे वास्तव्य

Submitted by गमभन on 5 March, 2012 - 12:12

नमस्कार मंडळी,

मी एका आयटी कंपनीत काम करीत आहे. मला onsite साठी Watford, Hertfordshire, UK येथे जावे लागणार आहे.

मला खालील बाबींसाठी मदत हवी आहे

१. घरभाडे (मी bachelor आहे. वरील ठिकाणी रुम शेयर करुन राहणार आहे.), रुम शोधण्यासाठी मदत / वेबसाईट इ. माहिती. शक्यतो भारतीय रूममेट
२. युकेमधील transportation cost, माध्यम यांची माहिती
३. जेवण्याचा खर्च (Vegetarian)
४. राहणीमानाचा खर्च
५. एकंदर प्रति महिना खर्च
६. टॅक्स?
७. फोन, नेट इ. खर्च
८. भारतातून काय काय आणावे लागेल?

विषय: 
Subscribe to RSS - युकेमध्ये वास्तव्य