नारळाचं दूध

कर्माची फळं

Submitted by मृण्मयी on 2 April, 2012 - 16:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

नारळाचं दुध घालून टोमॅटोचं सार

Submitted by सायो on 11 July, 2008 - 14:45
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - नारळाचं दूध