उपाहार

बाकरवडी चाट

Submitted by प्रज्ञा९ on 15 February, 2016 - 23:42
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

गार्लिक भेंडी

Submitted by चिन्नु on 23 January, 2013 - 08:58
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

टेस्ट

Submitted by लोला on 27 April, 2012 - 16:24
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रवा बेसनाचा शिरा आणि भरल्या मिरच्या

Submitted by दिनेश. on 15 December, 2010 - 12:00
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

फराळी मिसळ

Submitted by मंजूडी on 12 May, 2009 - 03:45
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - उपाहार