ऑर्किड्स

केनयाची ऑर्किड्स भाग ३

Submitted by दिनेश. on 21 October, 2011 - 05:20

कृपया पहिल्या भागावरचे निवेदन वाचा.

61

62

63

गुलमोहर: 

केनयाची ऑर्किड्स - भाग २

Submitted by दिनेश. on 21 October, 2011 - 05:18

कृपया पहिल्या भागावरचे निवेदन वाचा.

31

32

33

गुलमोहर: 

केनयाची ऑर्किड्स - भाग १

Submitted by दिनेश. on 21 October, 2011 - 05:16

काल आमच्याकडे, केनया ऑर्किड सोसायटीचे वार्षिक प्रदर्शन भरले होते. अप्रतिम फुले होती.
आधीच नैरोबीची माती आणि हवामान फुलझाडांना फार मानवते आणि हि फुले तर खास
प्रदर्शनासाठीच जोपासलेली होती. माझा मलाच हेवा वाटावा, अशी स्थिती होती खरी काल.

पण...

पण हे प्रदर्शन एक बंदिस्त हॉलमधे होते. नैसर्गिक प्रकाश नव्हताच. (आजकाल आमच्याकडे
बाहेरही उजेड नसतोच. जी प्रकाशयोजना होती ती मंद होती कारण प्रखर प्रकाशात फुले
कोमेजली असती.

दुसरे म्हणजे हे काहि एका खास थीमचे प्रदर्शन होते, त्यामूळे प्रत्येक फूल स्वतंत्ररित्या
ठेवलेले नव्हते. कमी जागेत दाटीवाटीने फुले होती, आणि मला तर प्रत्येक फूल देखणे

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - ऑर्किड्स