पाटील

पाटील v/s पाटील - भाग ११

Submitted by अज्ञातवासी on 15 January, 2019 - 13:04

सध्या दिवसातले २५-२५ तास काम करत असल्याने, पुढील भाग उशिरा येण्याची शक्यता आहे. ऍडव्हान्स मध्ये माफी असावी....

पाटील v/s पाटील - भाग १०
https://www.maayboli.com/node/68633

तहसीलदाराने वाचविले...

Submitted by rkjumle on 19 October, 2011 - 03:34

मी इतर लोकांबरोबर तहसील कोर्टाच्या आवारात कडूनिंबाच्या झाडाखाली पुकार्‍याची वाट पाहत बसलो होतो. बर्‍याच वेळाने चपरश्याने दरवाज्याच्या जवळ येउन आमच्या नावांचा पुकारा केला. आम्ही सर्वजन आंतमध्ये गेलो.
तहसिलदार साहेब समोर खुर्चीत टेबलाजवळ बसले होते. त्यांच्या बाजूला एक बाबू बसला होता. त्याच्या समोर टेबलवर टाईपिंग मशिन ठेवली होती.
आम्ही सर्वजन आंत एका रांगेमध्ये उभे राहिलो. तहसिलदार साहेबांनी आम्हा सर्वांना निरखून पाहिले
‘तूझे नांव कायरे ?‘ माझ्याकडे डोळे रोखून विचारले.
‘रामराव.’
‘पुर्ण नांव सांग.’
रामराव कोंडुजी जुमळे.’
‘काय करतो?’
‘शिकत आहे’

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - पाटील