म्हैसुर

बेंगलोर, म्हैसुर, उटी ट्रीप बद्दल माहिती हवी आहे

Submitted by राजेंद्र on 31 August, 2016 - 05:45

आम्हाला या दिवाळीत (३० ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर) बेंगलोर, म्हैसुर, उटी ला जायचे आहे. २९ ऑक्टोबर ला रात्री निघून २ नोव्हेंबर ला पुण्यात पोहोचायचे आहे. या चार दिवसात बेंगलोर, म्हैसुर, उटी किंवा म्हैसुर, उटी बघणे व जाता येता चा प्रवास श्यक्य आहे का? KSTDC च्या वेबसाईट वर बेंगलोर, म्हैसुर, उटी व कोडाईकनाल ची ट्रीप ५ दिवसांची आहे. ती ट्रीप सोमवारी व गुरवारी आहे. सगळी महत्वाची ठिकाण बघता येतील आशी काही ट्रीप आहे का? पुणे ते बेंगलोर प्रवास बस ने करावा कि ट्रेन ने?

विषय: 

रंगनथिट्टु पक्षी अभयारण्य, म्हैसुर

Submitted by आशुतोष०७११ on 17 June, 2011 - 16:35

ह्या उन्हाळ्यात म्हैसुरच्या नजीकच्या जंगलात भ्रमंती केली. बांदीपुर,नागरहोळे आणि कबिनीच्या जंगलातील हत्ती, वाघ, गवा हे आकर्षण होतं शिवाय आता वीरप्पन नसल्यामुळे त्याच्या तावडीतुन सुटलेले सुळेवाले हत्ती दिसतीलच ही आशा होती. Happy

म्हैसुरहून बांदीपुर, नागरहोळे आणि कबिनी ही तिन्ही ठिकाणं फारशी लांब नसली तरी वेगवेगळ्या दिशेला आहेत, तेव्हा प्रत्येक वेळेस म्हैसुरला भोज्जा करुनच जावे लागणार होते. तेव्हा मध्ये म्हैसुरलाच मुक्काम करुन म्हैसुरही पाहून घ्यायचे ठरवले. लगेच त्यादॄष्टीने आंतरजालावर शोधाशोध चालू केली. त्यात रंगनथिट्टु पक्षी अभयारण्याबद्दल माहिती मिळाली.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - म्हैसुर