उटी

बेंगलोर, म्हैसुर, उटी ट्रीप बद्दल माहिती हवी आहे

Submitted by राजेंद्र on 31 August, 2016 - 05:45

आम्हाला या दिवाळीत (३० ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर) बेंगलोर, म्हैसुर, उटी ला जायचे आहे. २९ ऑक्टोबर ला रात्री निघून २ नोव्हेंबर ला पुण्यात पोहोचायचे आहे. या चार दिवसात बेंगलोर, म्हैसुर, उटी किंवा म्हैसुर, उटी बघणे व जाता येता चा प्रवास श्यक्य आहे का? KSTDC च्या वेबसाईट वर बेंगलोर, म्हैसुर, उटी व कोडाईकनाल ची ट्रीप ५ दिवसांची आहे. ती ट्रीप सोमवारी व गुरवारी आहे. सगळी महत्वाची ठिकाण बघता येतील आशी काही ट्रीप आहे का? पुणे ते बेंगलोर प्रवास बस ने करावा कि ट्रेन ने?

विषय: 
Subscribe to RSS - उटी