बाल साहित्य

अंकाचे गाणे

Submitted by प्रतिभारिसवडकर on 6 February, 2014 - 06:20

अंकामध्ये पहिला एक
आपण सारे होऊ एक

एक नि एक झाले दोन
शहाण्यासारखे वागणार कोण

दोन नि एक झाले तीन
आईच्या कामाला मदत करीन

तीन नि एक झाले चार
वडील माणसांना नमस्कार

चार नि एक झाले पाच
कविता नि धडे नीट वाच

पाच नि एक झाले सहा
व्यायाम करून बळकट व्हा

सहा नि एक झाले सात
जेवताना काही टाकायचे नाही पानात

सात नि एक झाले आठ
वाचता लिहिताना बसायचे ताठ

आठ नि एक झाले नऊ
मुक्या प्राण्यांवर दया करू

विषय: 

आता वाजले बारा -

Submitted by विदेश on 17 May, 2011 - 14:49

प्राण्यांचे संमेलन झाले ‘ नाच-धमाका ’ सुरू
लेझिम घेऊन वाघ म्हणाला , ' धमाल मस्ती करू ! '

स्वागत-गाणे म्हणतच केले ट्विस्ट अस्वलाने ,
भरतनाट्यम करीत कौतुक केले जिराफाने !

ता थै तक थै तालावरती झेब्रा नाचत सुटला -
गोरीला गरब्यात गुंगला तोल सावरी कुठला ?

रानगव्याचा डिस्को बघता , नागहि डोलत बसला -
रमला दांडीयात लांडगा , ससाहि ठुमकत हसला !

लबाड कोल्हा कथ्थक करुनी सावज शोधत होता -
हत्तीचा भयचकित भांगडा जंगल तुडवित होता !

फांदीवरती ब्रेक डान्सची धमाल मर्कटलीला ,

गुलमोहर: 

उंट जिराफ जिगरी दोस्त

Submitted by विदेश on 12 May, 2011 - 01:52

उंट जिराफ जिगरी दोस्त
फोटो काढू म्हणाले मस्त -
फोटो काढला हसरा छान
अडकून बसली मानेत मान !

कांगारू म्हणाले पिल्लाला
चल रे जाऊ फिरायला -
पिल्लू बसले ऐटीत
आईच्या पोटाच्या पिशवीत !

मोकळी हवा घेण्यासाठी
मासा पाण्याबाहेर आला -
बगळा स्वागत करण्यासाठी
एका पायावर तयार झाला !

ससोबा रॉकेटमध्ये बसून
पृथ्वीभवती गरगर फिरले -
ढगांचा गडगडाट ऐकून
चांदोबाच्या कुशीत शिरले !

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - बाल साहित्य