गुरुदत्त

ढोर

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 30 December, 2019 - 11:42

ढोर
*****

भरल्या पिकात
घुसलेली ढोर
जाळी तोंडावर
बांधलेली
.
हवाव डोळ्यात
खाण्याचा आकांत
उदंड यत्नात
व्यर्थ गेली
.
तैसे या जगात
सुखाच्या शोधात
जन धावतात
भाग्यहीन

पाहून यातना
जनाच्या मनाच्या
विक्रांत दत्ताच्या
पायी आला

हरवली जाळी
सरले वावर
मनाला आवर
घालणे ही

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com
****

शब्दखुणा: 

दत्त दत्त बोलत गेलो

Submitted by पाषाणभेद on 27 December, 2011 - 17:44

दत्त दत्त बोलत गेलो

दत्त दत्त बोलत गेलो
गेलो गेलो दत्त दत्त बोलत गेलो
दत्ताला भजूनी धन्य झालो
झालो झालो दत्ताला भजूनी धन्य झालो ||

दत्तनाम सदा राहे माझ्या मुखी
जगामधे मीच आहे सर्व सुखी
नकळे मला मी कोण होतो
दत्ता समोर प्रत्यक्ष शरण आलो ||

गुरूदत्तावरी माझा राही विश्वास
दत्त दत्त सदा घेई अंतरी श्वास
विस्मये आश्चर्ये असे दत्त किर्ती
वेळीअवेळी दत्ताला आठवित गेलो ||

गुलमोहर: 

हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला..

Submitted by मी मुक्ता.. on 21 April, 2011 - 11:04

एखादं छानसं चित्र काढायला घ्यावं, ते मनाप्रमाणे जमतही यावं पण मध्येच लहर फिरल्यासारखे त्यात गडद, उदासिन रंग भरावेत आणि मग असंच फाडून फेकून द्यावं असं काहीसं नियतीने गुरुदत्तच्या बाबतीत केल्यासारखं वाटतं कायम त्याचा विचार करताना. पण त्या चित्राच्या राहिलेच्या, अस्तित्वात असलेल्या खुणा इतक्या विलोभनीय आहेत की आयुष्याच्या या कुटील आणि जटील प्रक्रियांचा राग येतो पण गुरुदत्तच्या अलौकिक प्रतिभेची पाळंमुळंदेखिल अशाच कुठल्यातरी गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत असतील हे जाणवुन स्तब्ध व्हायला होतं.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - गुरुदत्त