जर्मन

जर्मन भाषा

Submitted by रोचीन on 4 September, 2010 - 05:59

नमस्कार!! मी नुकतीच जर्मन भाषा शिकण्यास सुरुवात केली आहे. ईथे कुणी जर्मन शिकले असल्यास त्यांच्याकडून मार्गदर्शन हवे आहे.अभ्यासासाठी कुणी जाणकार साइट्स सुचवू शकेल का?? आंतरजालावरिल मुक्त शब्द्कोश, इतर उपयुक्त साईट्स, इपुस्तके वगैरे बद्दल माहिती हवी आहे. अनुवादक असल्यामुळे भाषांतर, व्याकरणात मदत व्हावी अशा साहित्याची अपेक्शा आहे.
धन्यवाद!!

विषय: 
Subscribe to RSS - जर्मन