call

ऑफिसच्या ऑनलाईन मिटिंग मधली बोलली जाणारी वाक्ये व तेव्हाचे मनातले प्रत्यक्ष विचार

Submitted by अतुल. on 22 February, 2022 - 08:57

अग/वाग मध्ये हे छोटा प्रतिसाद लिहायला म्हणून घेतले होते. लिहिता लिहिता अजून बरेच सुचत गेले. म्हणून पाडला वेगळा लेख. अर्थातच केवळ विरंगुळा म्हणून केलेले लिखाण आहे हे Happy त्यामुळे Light 1 घ्या
---

• I think there is background noise from your end.
(मागं इतका गाड्यांचा आवाज कसा रे? कुठं रस्त्याकडेला उभारून काम करतोयस का?)

शब्दखुणा: 

जेव्हा दोघे आयटीत

Submitted by sakhii on 17 March, 2011 - 01:59

आम्ही दिवसभर एकच काम करतो
मी त्याचा call cut करते आणि तो माझा call cut करतो...

दिवसभर office मध्ये घरची कामं आठवतात
हा Task कोणाचा हे ठरवायला अगदी काहीच क्षण लागतात
मला आठवलेला प़त्येक Task नेहेमी त्याचाच असतो...
मी त्याचा call cut करते आणि तो माझा call cut करतो...

कधी कधी आम्ही एकमेकांचा call घेतोसुद्धा
त्याला call केलास? तीचं Status Check केलास? असं काहीसं बोलतोसुद्धा
निरर्थकपणे Completion च्या जवळ जवळ धावत जातो...
मी त्याचा call cut करते आणि तो माझा call cut करतो...

अवास्तवाच्या मागे धावणं हीच वास्तवीकता झाली आहे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - call