प्रोजेक्टर

पोर्टेबल प्रोजेक्टर

Submitted by अश्विनी के on 14 March, 2014 - 15:32

नमस्कार,

महिन्यातून साधारण चार वेळा, प्रत्येकी १-२ तासाच्या वापरासाठी पोर्टेबल प्रोजेक्टर कुठला घ्यावा? पुर्णपणे सेवाकार्यासाठी वापरायचा असल्यामुळे साधारण खालीलप्रमाणे गरजा आहेत -

१) इथे शहरात आणि खेडोपाडी, दुर्गम भागातही इतर सामानाबरोबर किंवा अगदी लाल डबा गाडीतूनही सहज नेता येईल इतका हलका असावा. वापरात नसताना कुणाच्या तरी घरीच ठेवावा लागणार असल्याने वापर करण्यासाठी ने-आण करावी लागेल.

प्रोजेक्टर

Submitted by चंपक on 18 February, 2011 - 21:02

साधारण ५०० स्क्वे. फुट. अन १००० स्क्वे. फु. जागेमध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल हॉल बनवायचा आहे. त्यासाठी प्रोजेक्टर, स्क्रीन, साउंड सिस्टीम, खुर्च्या (नसल्या तरी चालतील, गावाकडली पोरे सतरंजीवर बसु शकतातः)) असा सेट-अप करायचा आहे. वरील उपकरणे विषेशतः प्रोजेक्टर, स्क्रीन अन साउंड कुठ्ले घ्यावे? ते किती किमतीत येउ शकेल याची माहिती हवी आहे.
धन्यवाद!

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - प्रोजेक्टर