घर घेण्या बाबत.

घर घर

Submitted by प्रकाश घाटपांडे on 22 August, 2010 - 03:40

प्रस्तावना:- सदर लेख माझी बायको मंजिरी घाटपांडे हिचा असून ती व्यवसायाने रिअल इस्टेट कन्सलटंट /ब्रोकर आहे. नोंदणी खात्यातील नोकरीचा पुर्वानुभव असल्याने त्याचा उपयोग कदाचित मायबोलीकरांना होउ शकेल यासाठी हा लेख इथे देत आहे. मी फक्त या ठिकाणी वाहक आहे. लेखातील मुद्द्यांविषयी वा शंका /कुशंका /माहिती साठी थेट लेखिकेशी संपर्क करावा. manjiri[dot]ghatpande[at]gmail[dot]com
काही बाबतीत मी दुवा म्हणुन काम करु शकेन
-------------------------------------------------------------------------------

शब्दखुणा: 

एक महिन्यात जागा

Submitted by मनीशा on 2 March, 2010 - 04:23

मी nri आहे. पुण्यात flat घेण्याचा विचार आहे. पण इथुन एक महिन्याच्या सुट्टित जागा बघणे , बूक करणे इ. कामे करण्याचा कोणाला अनुभव आहे का ? जरा मदत मिळेल का?

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - घर घेण्या बाबत.