रंग माझा वेगळा

एका कल्पनेचा वनवास

Submitted by डॉ अशोक on 5 July, 2017 - 02:07

एका कल्पनेचा वनवास

व्हॉट्स ऍप वर आमचा मेडीकलच्या सहाध्यायांचा ग्रूप आहे. अकोल्याच्या डॉ. अलका तामणेनं तिथं सुरेश भटांची एक कविता पोस्ट केली. ती कविता अशी:

रंग माझा वेगळा...

Submitted by मी मुक्ता.. on 19 January, 2011 - 23:17

हा पहा हा चाललेला थोर मेळा
पाप स्वप्नी पण असे तोरा निराळा..

आज संधी लाभली अन बोलला तो
पापण्यांच्याही पहार्‍यातून डोळा..

राजहंसा ना तमा ह्या कावळ्यांची
होऊ दे वाटेल तितकी फौज गोळा...

गे, बटा का परत आणे चेहर्‍यावर
का हवा वार्‍यास वेडा हाच चाळा..

बोलती रागावल्या गोपी कुणाला
जा.. नको ना माठ फोडू खोडसाळा..

रंग माझा वेगळा हे जाणते मी
पांढरा वाटो कुणा वाटेल काळा..

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - रंग माझा वेगळा