झाडे लावा...झाडे जगवा...

Submitted by shri_hatagale on 9 January, 2011 - 13:34

एक प्रयत्न....काही आठवणी....

Photoshop च्या माध्यमाने....

आल्या रेखाटूनी....

ART090111.jpg

गुलमोहर: 

वा, छान! डिजीटल आर्ट या सदराला अगदी साजेसे चित्र!
हिरव्या गवताला थोडे टेक्श्चर दिल्यास मखमली सारखे फील येईल !

सुंदर Happy

"श्यामली : गवताच रंग खुपतोय डोळ्यांना बाकी मस्स्त"
"गिरिश देशमुख : हिरव्या गवताला थोडे टेक्श्चर दिल्यास मखमली सारखे फील येईल !"
"भाऊ नमसकर : छान. <<हिरव्या गवताला थोडे टेक्श्चर दिल्यास मखमली सारखे फील येईल !>>खरंय"

...
प्रतिक्रीयासाठी धन्यवाद...
...
म्हणूण...गवताला थोडे टेक्श्चर दिले...
...
बघा जमलय का???

देखावा अगदी डोळ्यात भरतोय. हिरव्या रंगामुळे गारवा वाटतो. फारच छान. मला तर
हे लहान मुलांच्या गोष्टीसाठी काढलेले चित्र वाटते, ज्या चित्रात जावे असे वाटते. अशी चित्रे चांदोबा मासिकात
यायची.