नववर्ष संकल्प

बादलीभर इच्छा अर्थात Bucket List

Submitted by मामी on 30 December, 2011 - 08:30

मायबोलीवरील काही जुने आणि दुर्मिळ (तटी. १ पहा) संदर्भबाफ अभ्यासत असताना आमच्या भावूक म्हणा, चाणाक्ष म्हणा, संधीसाधू म्हणा, मनात एक किंचित शंका म्हणा, भिती म्हणा, काळजी म्हणा, किंवा पॉझिटिव्हली म्हणायचं तर संधीचं सोनं करण्याची उर्मी म्हणा, एकदम दाटून आली. अभ्यासांती (तटी. २ पहा) आम्हाला असे आढळून आले की २०१२ मध्ये मानवजातीवर काहीएक महासंकट कोसळण्याची दाट शक्यता आहे आणि त्यातून केवळ गिनेचुनेच लोकंच जिवंत राहणार आहेत.

गुलमोहर: 

’माझं एक स्वप्न आहे

Submitted by SuhasPhanse on 30 December, 2010 - 01:12

’माझं एक स्वप्न आहे’ मराठी किशोरवयीन मुला-मुलींनी नववर्षाचा संकल्प म्हणून गाण्यासाठी स्फुर्तीदायक गाणे. हे गाणे स्टेजवरही ’परफ़ॉर्म’ करता येईल. नुसते गाऊन किंवा नाचत-गातसुद्धा. बच्चाकंपनीला भेट म्हणूनसुद्धा आपण हे गाणे पाठवू शकता.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - नववर्ष संकल्प