दि. बा. मोकाशी

दिठी

Posted
3 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
3 वर्ष ago

राती म्हणोनि दिवे । पडतीं कीं लावावे ।
वांचुन सूर्यासवें । शिणणें होय ॥

म्हणोन अद्न्यान नाहीं । तेथेंचि गेलें द्न्यानही।
आतां निमिषोन्मेषा दोहीं । ठेली वाट ॥

प्रकार: 
Subscribe to RSS - दि. बा. मोकाशी