कव्वाली

कव्वाली: तुला पाहिले की

Submitted by पाषाणभेद on 5 December, 2019 - 09:12

कव्वाली: तुला पाहिले की

किती तुझी आठवण यावी किती मी तुझ्यासाठी झुरावे
काही बंधन नाही त्याला तुझ्यासाठी मी मरावे
दुर जरी असशील तू माझ्या मनाला तू ओढून नेते
पण तुला पाहिले की काळजात धकधक होते

किती तू वार केले माझ्या हृदयावर
खोल जखमा वरून केल्या त्यावर
नाही कधी जरी रक्ताचा थेंब त्यातून वाहीला
तुझ्या नजरेचा बाण तेथे गुंतून राहिला
त्या कत्तलीने मी कसा मेलो ते माझे मला ठावूक
पाहिले एकवार तू अन मी जळून गेलो खाक
नको आता तरी तू वेळ लावू पुन्हा सामोरी ये ग ये
तुला पाहिले की काळजात धकधक होते

सुख़न

Submitted by स्वाती_आंबोळे on 28 November, 2018 - 14:56
तारीख/वेळ: 
9 December, 2018 - 15:00 to 18:00
ठिकाण/पत्ता: 
Joseph J. Sweeney Auditorium, 380 Cranbury Rd, East Brunswick, NJ

हा उर्दू शायरी, ग़ज़ल, कव्वालीचा कार्यक्रम आहे, कलाकार पुण्यातली मुलंमुली आहेत आणि कार्यक्रम फार सुंदर होतो असं सगळं ऐकून आहे, त्यामुळे मी जाणारच आहे.

सुख़न या शब्दाचं नेमकं भाषांतर करणं अवघड आहे.
भाषा/शब्द/काव्य असे अर्थ गूगल केल्यावर सापडले.

विषय: 
प्रांत/गाव: 

कव्वाली : आता कोठे, मी कोठे तू? दुर निघुनी गेलो

Submitted by पाषाणभेद on 30 September, 2010 - 03:56

मंडळी, कव्वालीचा 'लुत्फ' लुटा!

कव्वाली : आता कोठे, मी कोठे तू? दुर निघुनी गेलो

"भेटूया पुन्हा कधीतरी", का बोलूनी गेलो?
आता कोठे, मी कोठे तू? दुर निघुनी गेलो ||धृ||

अवखळ नजरेला नजर भेटे वरचेवरी
गाली हसतांना पडे त्यावर खळी
होतसे काय काळजात कुणाला ठावे
लक्कन हाले ते एवढेच मला जाणवे
नकळत तुझ्या पाशात का गेलो ओढलो
आता कोठे, मी कोठे तू? दुर निघुनी गेलो ||१||

तू बरोबर चालतांना मी चाले जसा स्वर्गात

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कव्वाली