Thriller

बांद्रा वेस्ट-  २१

Submitted by मिलिंद महांगडे on 3 December, 2020 - 02:40

बांद्रा वेस्ट-  २१

 

“ इसमे  नही  है  वो नोट  … ”  पाचव्या  वेळेस  सगळ्या नोटा  उलट्या पालट्या करून बघितल्यावर  पार हताश होऊन  रॉड्रिक  म्हणाला .  मॉन्ट्यानेही  सगळ्या नोटा तपासून पहिल्या पण , त्यालाही त्यात ती नोट काही दिसेना . 

“ नही  है  मतलब …? इसीमे  रहेगी … कैसी  थी  वो नोट ? ”  नाझनीनलाही आश्चर्य वाटू लागलं  . रॉड्रिकने तिला त्या नोटेवरची  ती गांधीजींच्या लाल चष्म्याची खूण  सांगितली . तिनेही एकदा  त्या सगळ्या सुट्ट्या  नोटा पहिल्या  पण तसली खूण  असलेली नोट तिलाही  दिसली नाही .  

शब्दखुणा: 

बांद्रा वेस्ट-  २१

Submitted by मिलिंद महांगडे on 3 December, 2020 - 02:40

बांद्रा वेस्ट-  २१

 

“ इसमे  नही  है  वो नोट  … ”  पाचव्या  वेळेस  सगळ्या नोटा  उलट्या पालट्या करून बघितल्यावर  पार हताश होऊन  रॉड्रिक  म्हणाला .  मॉन्ट्यानेही  सगळ्या नोटा तपासून पहिल्या पण , त्यालाही त्यात ती नोट काही दिसेना . 

“ नही  है  मतलब …? इसीमे  रहेगी … कैसी  थी  वो नोट ? ”  नाझनीनलाही आश्चर्य वाटू लागलं  . रॉड्रिकने तिला त्या नोटेवरची  ती गांधीजींच्या लाल चष्म्याची खूण  सांगितली . तिनेही एकदा  त्या सगळ्या सुट्ट्या  नोटा पहिल्या  पण तसली खूण  असलेली नोट तिलाही  दिसली नाही .  

शब्दखुणा: 

बांद्रा वेस्ट -३

Submitted by मिलिंद महांगडे on 21 October, 2020 - 21:51

 " बार,  बार दिन ये आए... बार बार दिल ये गाए..... तु जिये हजारो साल....  हे बड्डे बॉय .... काय  झाला   ...?  मुड का गेलाय? " माँट्या त्याला विचारत होता ,  पण रॉड्रीकने त्याला काहीच उत्तर दिलं नाही.  तो तसाच डोकं धरुन बसला होता.   माँट्याने आजुबाजुला पाहीलं ,  चार - पाच कागद पसरलेले.  एक मळकं एन्व्हलप त्याच्या बाजुला पडलेलं , रॉड्रीकचं वॉलेट त्याच्या समोर होतं .  त्यातले सगळे पैसे,  व्हिजीटींग कार्डस्,  कागदाच्या चिटोऱ्या समोरच्या टिपॉयवर पसरलेल्या ... ह्या सर्वांच्या मधे रॉड्रीक दोन्ही हातांनी आपलं डोकं धरुन बसला होता.

शब्दखुणा: 

बांद्रा वेस्ट २

Submitted by मिलिंद महांगडे on 21 October, 2020 - 04:37

” एलिना…. यु आर माय स्विटी पाय… “

” या … आय नो…. पण तु आज माझ्यासाठी काय आणलंस…? ”

” व्हाय ? आय मिन … माय हार्ट इज युअर्स…. ”

” स्टॉप फ्लर्टिंग… स्टॉप धीस नॉनसेंस… “

” मग ? काय झालं ? आज काय स्पेशल आहे…?

” यु फॉरगॉट नो… डोंट टॉक टु मी …. ”

” अरे यार….! काय झालं सांग ना…. प्लीज… “

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - Thriller