मंडल आर्ट

माझे रंग कामः मंडले, पाने, फुले, सूर्य, धेनु, हरीण, घोडे

Submitted by अश्विनीमामी on 29 August, 2021 - 07:32

लहान पणा पासून मला स्केच पेन ने चित्रे रंगवायला फार आव डते. स्वतः काढायचे म्हट ले तर थोडी इलस्ट्रेशन कार्टू न येतात. कॅमलिनचा नवा बारा पेन चा सेट आणला की त्या बरोबरच एक गुड क्वाली टी व्हाइट कार्ड शीट येत असे. साध्या ड्रॉइन्ग बुक पेक्षा सुरेख असे. त्यावर सर्व रंगांनी फुले काढायची हा बेस्ट उद्योग होता.

त्यातही गुलाबी व चिंतामणी- कॉपर सल्फे ट हे रंग आव डते. तसेच निळ्या रंगांच्या सर्व छटा. काही चित्रे हिरवी गुलाबी पिवळी अशी आहेत. काही चिंताम णी रंगां च्या शेड्स आहेत. काही निळ्या रंगांच्या शेड्स काही ब्राउन चॉकोलेटी रंगाच्या आहेत.

बुकमार्क स्पर्धा--ब गट~~तेजो

Submitted by तेजो on 29 August, 2020 - 20:42

साहित्य- वहीचा आयताकृती पुठ्ठा, काळा पेन, रंगीत दोरा, मणी

download_20200829_205741~2.jpeg
*
download_20200829_205751~2.jpeg

साहित्य- आयताकृती पुठ्ठा, कापडाचा तुकडा, फॅब्रिक ग्लू, रंगीत दोरा

Subscribe to RSS - मंडल आर्ट