#बालसाहित्य

प्रयत्नांती परमेश्वर

Submitted by कविता क्षीरसागर on 13 April, 2020 - 13:06

प्रयत्नांती परमेश्वर

जुई शाळेतून घरी आली. तिने आल्याआल्या सोफ्यावरती दप्तर टाकलं. पायातले बूट मोजे काढत म्हणाली," आजी, उद्या या लेझीमला मी दांडीच मारणार आहे. केवढ्या अवघड अवघड स्टेप्स करायला लावतात. पाय दुखून येतात नुसते"
आजीने तिचे दप्तर नीट कपाटात ठेवले आणि ती आत गेली. मागुन जुई ओरडली .. "ए आजी, खायला दे ना पटकन. किती भूक लागलीय"

Subscribe to RSS - #बालसाहित्य