poem on sparrows

चिऊताईगिरी

Submitted by Dr Raju Kasambe on 27 July, 2019 - 01:07

चिऊताईगिरी

मुन्नाभाईची बघून गांधीगिरी
चिऊताईला सुद्धा चढले स्फुरण
ठरवले तिने चिऊताईगिरीचे धोरण !

चिऊताई मोबाईल टॉवरवर चढली
तिने चीवचीवाट करीत नारे लावले
पण, शिकारी पक्ष्यांनी तिचे लचके तोडले !

उंच इमारतींच्या बंद काळ्या काचांवर
तिने इवल्याशा चोचीने केले प्रहार
पण, तिची चोच तुटून ती जायबंदी झाली !

तिने भरचौकात चिमण्यांचा थवा जमवला
कावळ्यांच्या विरोधात तिने आंदोलन केले
पण, गावगुंड कावळ्यांनी तिच्यावर हल्ले केले !

परत ये चिऊताई

Submitted by Dr Raju Kasambe on 27 July, 2019 - 00:49

परत ये चिऊताई

चिऊताई चिऊताई रुसलीस का?
मोबाईलच्या लहरींना तू फसलीस का?

मोबाईलच्या लहरींनी दुखते का गं तुझे डोके?
आमच्याच तंत्रज्ञानाचे कळेना आम्हाला धोके!

चिऊताई चिऊताई रुसलीस का?
खाऊ तुझा तू हरवून बसलीस का?

खाऊसाठी गरज मुळी नव्हतीच तुझी मोठी
धान्याचे दाणे, अळ्या आणि उष्टी खरकटी!

चिऊताई चिऊताई रुसलीस का?
घरटे तुझे तू हरवून बसलीस का?

घरट्यासाठी गरज मुळी नव्हतीच तुझी मोठी
फोटोची फ्रेम, छोटासा कोनाडा वा भिंतीतल्या फटी!

चिऊताई चिऊताई रुसलीस का?
नजरेआड दूर दडून तू बसलीस का?

Subscribe to RSS - poem on sparrows