--संवाद--

ब्लॉक (Block) [ललित लेख]

Submitted by शुभांगी दिक्षीत on 3 November, 2019 - 08:02

Block किती छोटा शब्द आहे. अडीच अक्षरी आणि इंग्रजीत चार अक्षरी पण, या छोट्याशा शब्दाने संवादच संपून जातो. काही काळापुरता नाहीतर कायमचा. किती सोपं झालंय आजकाल आपल्याला नकोसं असणारं कोणी ब्लॉक मध्ये टाकलं जातं नाहीतर आपण कोणाला नकोसे झालो तर आपल्याला ब्लॉक केलं जातं.

खुप प्रसिद्ध झाला आहे शब्द हा. नाही आवडलं कर ब्लॉक नाही पटलं, राग आला, नकोसं झाली कोणी कर ब्लॉक. ते पण एक टच वर. फक्त एक टच आणि झालं समोरचं माणूस ब्लॉक. संवाद तिथंच संपला. त्या व्यक्तीला काय वाटेल मन दुखावलं जाईल याचा विचार पण येत नाही. आपल्याला काय वाटेल आपण ब्लॉक झालोतर हा ही विचार येत नाही.

शब्दखुणा: 

--संवाद--

Submitted by Nilesh Patil on 11 May, 2019 - 13:13

--संवाद--

समुद्राच्या लाटांसह चंद्र माझ्या सोबत,
मी यांच्याशी एकट्यात करतोय संवाद,
हो संवाद,दुःख वाटून घेणारा संवाद..।

त्या संवादात असते प्रेमपूर्वक आपुलकी,
संवादात विषय असतो सुख अन् दुःखाचा,
धगधगत्या अन् उफळत्या अंतरी दुःखाचा..।

याच लाटा मला देताय आधार व दिलासा,
मला शिकवताय जीवन जगण्याची कला,
त्या मला सांगताय बिनधास्तपणे हसायला..।

लाटेसोबत गार हवा माझ्याशी बोलत आहे,
तीही माझ्या सैरभैर जीवाला साथ देत आहे,
तीही माझ्यासोबत खळखळून हसत आहे..।

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - --संवाद--