लग्नाचा क्लास

पालकांची भूमिका कठीण आहे (2)

Submitted by मंगला मराठे on 27 October, 2018 - 21:53

लग्नाचा क्लास - ५
पालकांची भूमिका कठीण आहे.(२) ले. मंगला मराठे
लग्न ठरवताना प्रत्येक बाबतीत मुलांशी बोलावे, अगदी स्थळ बघायच्या सुरवातीपासून हे पालकांना पटले तरी ती गोष्ट त्यांच्यासाठी तितकी सोपी नसते. कारण साधारण पणे हा संवाद असा असतो --
“आई हे कसले रुमाल आणलेस ग ?” अजय आईवर वैतागला.
“काय झाल; चांगल्या क्वालिटीचे तर आहेत.”
“चांगल्या क्वालिटीचे आहेत ग. पण नॉट ऑफ माय स्टाइल. मला नकोत हे. हयांच तू काहीतरी करून टाक. नाहीतर बाबांना देऊन टाक.”

शब्दखुणा: 

पालकांची भूमिका कठीण आहे (१)

Submitted by मंगला मराठे on 19 October, 2018 - 05:35

लग्नाचा क्लास -४ ले. मंगला मराठे
पालकांची भूमिका कठीण आहे.(१)

विषय: 
शब्दखुणा: 

आय ॲम कन्फ्युज्ड

Submitted by मंगला मराठे on 13 August, 2018 - 22:51

लग्नाचा क्लास – २
आय ॲम कन्फ्युज्ड ले. मंगला मराठे

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - लग्नाचा क्लास