तुझा

प्रेमस्पर्ष

Submitted by महादेव सुतार on 21 July, 2018 - 05:08

भास तुझा होई मनाला
आठवण येई तुझी या क्षणाला
हुरहूर लागे या जीवाला
बेधुंद  होऊनी तुला  पाहुनी
चिंब पावसात नाचावे
तुझ्या नि माझ्या प्रीतीची कळी नकळत उमलावी
हृदयी वसून स्वप्नात दिसून
ते प्रीतीची फुल फुलावे
नजरेस नजर मिळावी
मनातली भावना न बोलता कळावी
ओठी तुझ्या नाव माझे
माझ्या ओठी नाव तुझे
सदैव असावे
अविश्वास नाव त्यात नसावे
आपल्या प्रेमात प्रेमच दिसावे
आयुष्यभर एकमेकांना  बघावे
आयुष्य आपलं एकमेकांच्या मिठीत जावावे

MDS

शब्दखुणा: 

पाऊस त्याचा पाऊस तिचा...

Submitted by mr.pandit on 12 June, 2018 - 12:20

त्याची पावसाला आर्जवे
नकोच पडु आता .
तिचीही पावसाला विनंती
चिंबच भिजव आता ...

त्याचा पाऊस म्हणजे
चिखलाने वैतागलेला
तिचा पाऊस म्हणजे
मृदगंधाने शहारलेला...

पाऊस त्याचा पाऊस तिचा
दरवेळी दोघांचा ठरलेला वाद
सैरावैरा पावसासारखे दोघेही
धुमसायचे मनातल्या मनात...

पाऊस थोडा ओसरला की
दोघेही शांत व्हायचे.
श्रावणसरींनी बरसल्यावर जसे
पुन्हा ऊन पडायचे...

पाऊस तुझा पाऊस माझा
वाद शेवटी मिटायचा
मिठीत सामावताच दोघे
पाऊस पुन्हा बरसायचा...

- १२-०६-२०१८ निखिल..

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - तुझा