स्पिति

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... समारोप

Submitted by सव्यसाची on 13 November, 2017 - 23:34

आषाढ कृष्ण नवमी (१८ जुलै) - मुंबई

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ११

Submitted by सव्यसाची on 13 November, 2017 - 11:28

आषाढ कृष्ण अष्टमी (१७ जुलै) - मनाली

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग १०

Submitted by सव्यसाची on 12 November, 2017 - 08:46

आषाढ कृष्ण सप्तमी (१६ जुलै) - चंद्रताल

आज निवांतपणे उठून पहिल्या हॉटेलवर चविष्ट पराठे आणि आम्लेट पाव याचा समाचार घेतला. मग मजल दरमजल करत निघालो. आज फार अंतर खरंच कापायचे नव्हते. थोड्याच वेळात सुंदर हिरवागार घाट सुरू झाला. हाच तो कुंझुम घाट. आमच्या या वारीतला सगळ्यात उंच घाट. घाटाच्या टोकावर एक नेहमीप्रमाणे देवीचे देऊळ आहे. फक्त हे देऊळ आणि आजूबाजूचा परिसर बऱ्यापैकी मोठा होता. उंची काहीतरी पंधरा हजार पाचशे आहे. इथल्या हिरवळीवर याक चरत होते. अक्षय त्यांच्यापाठोपाठ फिरत होता. मी दुचाकीवर बसून होतो. चारी बाजूला पर्वत, त्यांची हिमाच्छादित शिखरे आणि शांतता.

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ८

Submitted by सव्यसाची on 9 November, 2017 - 03:26

आषाढ कृष्ण पंचमी (१४ जुलै) - लांगजा

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ७

Submitted by सव्यसाची on 8 November, 2017 - 00:34

आषाढ कृष्ण चतुर्थी (१३ जुलै) - काजा

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ६

Submitted by सव्यसाची on 7 November, 2017 - 04:50

आषाढ कृष्ण तृतीया (१२ जुलै) - टाबो

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ५

Submitted by सव्यसाची on 6 November, 2017 - 03:08

आषाढ कृष्ण द्वितीया (११ जुलै) - नाको

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ४

Submitted by सव्यसाची on 5 November, 2017 - 11:53

आषाढ कृष्ण प्रतिपदा (१० जुलै) - सांगला

जवळपास अकरा तासानंतर जाग आली तेव्हा दोन दिवसांचा शिणवटा पूर्णपणे निघून गेला होता. मग झटपट आवरले. उत्तम पराठ्यांचा नाश्ता केला व बाहेर जाऊन सामान गाडीवर लावेपर्यंत मंडळी आलीच. मी आता थोडे सामान सॅकमध्ये टाकले होते. त्यामुळे दुरुस्ती गाडी येईपर्यंत थांबून राहिलो. तोपर्यंत नमस्कार चमत्कार झाले. आमच्या या नितीन नामक नायकाची देखील अव्हेंजर होती. जशी लडाखच्या नायकाची होती. एकूण ह्या गाडीवर नायकांचा विश्वास जास्त दिसत होता. आता आम्हा दोघांना दुरुस्ती गाडीचा पाठिंबा उपलब्ध होता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मस्त हिरवीगार झाडी होती.

स्पिती - मंतरलेले दिवस ! .... भाग ३

Submitted by सव्यसाची on 4 November, 2017 - 13:01

आषाढ पौर्णिमा (गुरु पौर्णिमा - ९ जुलै) - मनाली, लाहुरी

Pages

Subscribe to RSS - स्पिति