तिरुमला

तिरुमला तिरुपती देवस्थान

Submitted by ferfatka on 8 June, 2015 - 05:10

तिरुमला तिरुपती देवस्थान (टीटीडी)

तमाम हिंदूचे श्रद्धास्थान म्हणजे तिरुपती बालाजी. अनेक वर्षांपासून तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेण्याची इच्छा होती. पुण्याजवळील कापूरहोळ येथील प्रतिबालाजीला अनेकवेळा गेलो. मात्र, तिरुपतीला प्रथमच जाण्याचा योग जुळून आला. या प्रवासाविषयी...

balaji1.JPG

विषय: 
Subscribe to RSS - तिरुमला