चॉकलेट

चॉक चॉक चॉकिनीज.... (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 14 February, 2012 - 07:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ३ - 'मोक्का साबायॉन/झाबायोन - Mocha zabaglione ' (इटली)

Submitted by लाजो on 12 October, 2011 - 09:26
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
प्रादेशिक: 

होममेड चॉकलेट

Submitted by वर्षा_म on 15 September, 2011 - 02:47
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

कॉफी कप केक्स विथ मोका आयसिंग

Submitted by लाजो on 13 May, 2010 - 21:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

Pages

Subscribe to RSS - चॉकलेट