रात्र उत्तररात्र रॉय किणीकर

निरंजनाची कविता

Posted
5 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago

झोप येईना येईना, कविता सुचली निरंजना |
शब्दापुढे रचणे शब्द, हाचि लागला तया नाद|
निरंजनाचा कपडा भगवा, आत निरंजन रे नागवा ||

विषय: 
प्रकार: 
Subscribe to RSS - रात्र उत्तररात्र रॉय किणीकर