उपनिषद

उपनिषदांचा अभ्यास - भाग ३ - केनेषितम् (कुणाच्या इच्छेने ?)

Submitted by पुरंदरे शशांक on 20 May, 2015 - 06:58

उपनिषदांचा अभ्यास - भाग ३ - केनेषितम् (कुणाच्या इच्छेने ?)

केनोपनिषद

या उपनिषदाचे नावच खूप मजेशीर आहे - केन म्हणजे कोण/कुणाच्या -
या उपनिषदातील पहिलीच ऋचा आपल्याला असे काही विचारात पाडते की बस्स ...

उत्तिष्ठत् जाग्रत् - उपनिषदांचा अभ्यास - भाग १

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 January, 2015 - 21:58

उत्तिष्ठत् जाग्रत् - उपनिषदांचा अभ्यास - भाग १

"उपनिषदांचा महिमा अनेकांनी गाइला आहे. कवीने म्हटले आहे, हिमालयासारखा पर्वत नाही आणि उपनिषदांसारखे पुस्तक नाही. पण माझ्या दृष्टीने उपनिषद् हे पुस्तकच नाही. ते एक प्रातिभ दर्शन आहे. शब्दात मांडायचा प्रयत्न केला असला तरी शब्द लटपटले आहेत. पण निष्ठा मात्र उमटली आहे. ती निष्ठा ह्रदयात भरुन आणि शब्दांच्या सहाय्याने शब्द बाजूस सारुन अनुभव घ्यावा तेव्हाच उपनिषद् उमगते.

Subscribe to RSS - उपनिषद