पकोडे

Arancini - ईटालिअन पकोडे

Submitted by गोगो on 10 September, 2014 - 13:35

साहित्यः
उरलेला भात
बेसिल पाने
ओरेगानो, थाईम
चिली फ्लेक्स
चविपुरते मीठ
केच-अप
ब्रेड
चीज क्युब

कृती:
भात हाताने मोकळा करुन घ्यावा. त्यात केच-अप व इतर हर्ब्स तसेच बेसिल्ची पाने चिरुन घालावी. ब्रेड मिक्सर्मधुन बारिक करुन घ्यावा व या मिश्रणात बाईंडिंगपुरता घालावा. सगळ्या मिश्रणाचा गोळा मळून छोट्या पार्‍या कराव्या.
एका चीजक्युबचे समान ८ तुकडे करुन प्रत्येक तुकडा एका पारीत घालून बंद करावा. हे गोळे हवे असल्यास अंड्यात व ब्रेड्क्रम्ब्स किंवा रव्यात घोळवून किंवा नुस्तेच डीप-फ्राय करावे.

स्रोतः

विषय: 
Subscribe to RSS - पकोडे