चरित्र - सार

परमहंस स्वामी स्वरुपानंद -एक अलौकिक जीवन

Submitted by पुरंदरे शशांक on 15 August, 2014 - 02:15

परमहंस स्वामी स्वरुपानंद -एक अलौकिक जीवन

स्मरण तयाचे होता साचे चित्ती हर्ष न मावे |
म्हणुनी वाटते पुनः पुन्हा ते पावन चरण नमावे || स्वामी स्वरुपानंद ||
स्वामीजी स्मर्तृगामी (मनापासून त्यांचे स्मरण करायचा अवकाश, ते दर्शन देणारच) असल्याने त्यांचे प्रसन्न दर्शन भाविकांना कायमच परमात्म्याचीच आठवण करुन देते.

Subscribe to RSS - चरित्र - सार