ओव्हन

क्रिएटीव्ह बनूया , चुली बनवूया घरच्या घरी

Submitted by शांत माणूस on 24 October, 2021 - 02:40

माझी आजी पाच पाच बर्नरची चूल फक्त दगड आणि मातीचा वापर करून करायची. खेड्यात चुली शेणाने सारवतात. तिला आजूबाजूला चूल बनवायला बोलवायचे. त्या चुलीला धुराडे पण असायचे. लहान असताना कुणाकडे जाताना मला घेऊन जायची तेव्हां चूल बघताना बघत बसायचो. त्यामुळे ही आवड निर्माण झाली.

शब्दखुणा: 

ओटीजी कोणता घ्यावा?

Submitted by भरत. on 12 August, 2014 - 02:09

आमचे येथे श्रीकृपेकरून ओटीजी घेणे आहे.

बेकिंग : केक्स, कुकीज, ब्रेड इ. करण्याचा मानस आहे.
ज्यांच्या नावाच्या स्पेलिंगचे आणि उच्चाराचे लांबचेही नाते असेल असे वाटत नाही अशा व्हेज डिशेस करण्याची शक्यता कमी आहे, कारण त्या केल्या तर खाव्याही लागतील.
नॉनव्हेज खात नाही. करणारही नाही.
Deep frying करायचे पदार्थही ओटीजीमध्ये करता येतात असेही ऐकले आहे. त्यातही रस आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to RSS - ओव्हन