इतनीसी बात

इतनीसी बात – ३

Submitted by vaiju.jd on 14 December, 2013 - 13:10

||श्री||

इतनीसी बात – २: http://www.maayboli.com/node/46713

नऊवारी नेसलेल्या, सुपारीएवढा अंबाडा झालेल्या पण तेजस्वी गोऱ्या रंगाच्या सुमतीबाई, तिन्हीसांज उलटून रात्र झाली तरी अजून कुणीच कसं भेटायला आलं नाही म्हणून स्वतःच बघावं अश्या विचाराने खोलीच्या बाहेर आल्या.

त्यांना रागारागाने गच्चीवर चाललेल्या वसुंधराबाई दिसल्या. त्यांना तसं पाहून सुमतीबाई पुढे न जाता किंचीत आडोशाला जिन्याजवळच थांबल्या. वसुंधराबाई धुमसत बडबडत होत्या,""काहीही बोलयचं! म्हणे मी चरणोकी दासी आहे म्हण! निदान आपल्या वयाचा तरी काही विचार!"

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - इतनीसी बात