दर्शन

भक्तवत्सला...

Submitted by दवबिंदू on 30 May, 2020 - 03:12

भक्तवत्सला...

भक्तवत्सला... उदास का तू?
दर्शन न हो म्हणून का होशी कष्टी?

निर्गुण, निराकार मी...
कधी शब्दांतून,
कधी चित्रांतून,
कधी नृत्यांतून,
कधी शिल्पांतून...
तूच केले मज सगुण साकार.

देऊळ हा तर केवळ पत्ता...
निसर्गातल्या चराचरात मी,
तुझिया मनात मी,
नकोत शंका...
नकोत चिंता.

बुद्धी हे तर शस्त्र तुझे...
घे परजूनि आता,
निर्मिसी रामबाण ऐसा...
जो वध करील राक्षसाचा.

- दवबिंदू

शब्दखुणा: 

दर्शन...!

Submitted by चैतन्य दीक्षित on 17 January, 2017 - 05:12

हे दार,
त्याच्या मागचं दार,
आणि त्या दाराच्याही मागचं दार...
अशी आत आत असलेली सगळी दारं
एक एक करत बंद करून
मी कालची एक पायरी चढून
'आत्ता'त आलेय!
हुश्श!
"आता ना, मला फक्त पुढचं पहायचंय"
असं म्हणून मागं वळते, तोच...
तिथे तुम्ही हजर,
तुमच्याही 'आत्ता'च्या दारात.
पण तुमचं दार,
त्याच्या मागचं दार,
आणि त्या दाराच्याही मागचं दार मात्र
पारदर्शक काचेचं...!

~ चैतन्य

पाखरवेळा

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

चिंब फुलपाखरी लेवूनी रंग
पाकळी पाकळी होतसे गंध
सोनसकाळी किरणांची पल्लखी
डोलत फिरते झुळूकी मंद

एक डहाळी, पाखरांची शाळा
दवं-भिजल्या माळा पानोपानी
इंद्रधनु अल्लद चोचीत धरूनी
सूर हाळीतो कुणी या रानी

धरून कमानी-माडांच्या झाळी
विसावती मेघधन श्वेतश्यामला
आद्य अनंत ते- रूप चिरंतन
कण कण होई विठू सावळा
....कण कण होई विठू सावळा!

प्रकार: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - दर्शन