गंमतखेळ

दोन वर्षाच्या मुलांसाठी पार्टी गेम्स

Submitted by मृदुला on 13 January, 2015 - 11:22

दोन वर्षाची ६ मुले व त्यांचे पालक अश्या पार्टीसाठी खेळ घ्यायचे आहेत. केवळ मुलांचे आणि मुले+पालक अश्या टीमचे असे खेळ मी शोधते आहे. आमचे कुटुंब वगळता बाकी लोक स्थानिक इंग्रज आहेत.

दोन वर्षाची मुले सूचना कितपत समजू शकतील आणि आनंदाने खेळू शकतील अशी मला थोडी शंका आहे. कोणाला या वयोगटाचा अनुभव असल्यास तेही सांगा.

Subscribe to RSS - गंमतखेळ