लवलेटर

वीरुचे बसंतीस ई-मेल

Submitted by अमेय२८०८०७ on 12 October, 2013 - 23:42

फ्रॉम : वीरुटायगर@जयवीरु.कॉम
टू : बसंती१२३धन्नो@लीलामौसी.कॉम
--------------------------------------------------------------------------

प्रिय बसंती,

लवलेटर

Submitted by रसप on 21 July, 2013 - 01:13

"अनेकदा हे सुचले होते
पण ना कधीच जमले होते
तुला सांगणे मनातले मी
ठरले होते, फसले होते

आज मात्र मी लिहिले आहे सगळे काही
आवडले ना तुला तरीही पर्वा नाही

तू वाचावे म्हणून आहे लिहिले सारे आज सविस्तर
मनात भीती वाटत आहे तरी वाच तू हे लवलेटर -

तुला पाहिले
जेव्हापासुन
मनास नाही
मुळीच थारा
असतोही मी
मी नसतोही
चालत असतो
पोचत नाही

कुणास ठाउक
काय हरवले
शोधत आहे
काय इथे मी
उगाच वाटे
मलाच माझे
तुझ्याचपाशी
आहे बहुधा
जे मी शोधत
आहे येथे

सांग मला तू
पहिल्या वेळी
पाहिलेस ना
तेव्हा काही
त्या नजरेने
ह्या नजरेचे
दिले-घेतले
होते असले
जाणवले का ?

असेल किंवा

Subscribe to RSS - लवलेटर