काहीही

नसून खोळंबा असून...

Submitted by दाद on 2 October, 2013 - 04:12

रोज सरळ सूत असलेली भांडी, उपकरणं अंगात आल्यासारखी भूत होतात का तुमच्यात?. का माझ्याच बाबतीत हे?

एकाच किंवा वेगवेगळ्या साईजच्या डब्यांचे सेट नेहमीच घेतो आपण. स्टीलच्या अशा डब्यांचं तर एक "इटालियन" भरगच्चं कुटुंब आहे माझ्याकडे. इटालियन अशासाठी की असे खूपच आहेत... एकाच मापाचे आणि एकात एक बसतील असेही.

विषय: 
Subscribe to RSS - काहीही