बेकरी पदार्थ

क्विक अ‍ॅपेटायझर - पनीर मका पिनव्हिल - तिखट- चारूता

Submitted by चारूता on 18 September, 2013 - 14:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

एगलेस चॉकलेट केक इन कॉफी मग

Submitted by saakshi on 18 July, 2012 - 04:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

अल्मंड पॉपी टी केक (फोटोसहित)

Submitted by chanchal on 11 March, 2012 - 23:28
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

ऑरेंज केक विथ ऑरेंज क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग (फोटोसहित)

Submitted by chanchal on 2 March, 2012 - 22:22
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

चॉकलेट लाव्हा केक

Submitted by साधना on 23 July, 2010 - 12:19
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

सोपी नानकटाई

Submitted by मंजूडी on 9 December, 2009 - 00:01
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - बेकरी पदार्थ