चांदवड

'चांदवड'च्या मुलखात :अंतिम भाग: "रंगमहाल"

Submitted by Yo.Rocks on 20 February, 2013 - 13:48

'चांदवड'च्या मुलखात :भाग २: 'इंद्राई' ची नवलाई

Submitted by Yo.Rocks on 17 February, 2013 - 12:25

'चांदवड'च्या मुलखात :भाग १: किल्ले राजधेर

Submitted by Yo.Rocks on 10 February, 2013 - 12:50

नाशिक जिल्ह्यात ट्रेक करायचे तर सह्याद्रीच्या विविध डोंगररांगा समोर येतात... सिलबरी-डोलबरी डोंगररांग, त्र्यंबक-अंजनेरी डोंगररांग, अजंठा-सातमाळा रांग.. प्रत्येक डोंगररांगेने आपापली दिशा निवडून बस्तान बसवलेले.. प्रत्येक रांगेचे शिखर आभाळाला भिडलेले नि विस्तार बघावा तर अगदी दिमाखदार ! अशाच रांगामधील एक आडवी पसरलेली डोंगररांग 'चांदवड रेंज' म्हणून ओळखली जाते.. खरेतर 'सातमाळा' रांगेचाच हा टोकाकडचा भाग गणला जातो... 'सुरगणा' ह्या तालुक्यापासून सुरु झालेली ही रांग 'चांदवड' या तालुक्यात येउन संपते.. पुढे हीच रांग मनमाडजवळील अंकाईपर्यंत विस्तारत जाते..

Subscribe to RSS - चांदवड