आज्जी

चाळीतल्या गमती-जमती (२१)

Submitted by राजेश्री on 25 May, 2018 - 11:45

चाळीतल्या गमती-जमती (२१)

चाळीतल्या गमती-जमती (१७)

Submitted by राजेश्री on 18 May, 2018 - 22:54

चाळीतल्या गमती-जमती (१७)

कुणाचं काय आणि कशाचं काय....

शब्दखुणा: 

तू आलीस

Submitted by दाद on 7 February, 2013 - 01:12

तुझं-माझं इतकं सख्य का? कुणास ठाऊक...
तू यायलाच हवस... मी ज्या ज्या वास्तूत रहायला म्हणून गेले त्या त्या वास्तूला तुझा स्पर्श हवा... तू येऊन आपल्या डोळ्यांनी सगळं बघायला हवंस... हा माझा हट्ट आहे. होय. आहेच मुळी.
कळतंय मला... हा चक्क वेडेपणाच. माझं अती-शहाणं मन ह्याला वेडेपणाच म्हणतं. शहाणं मन समजूत घालतं स्वत:ची.
पण वेड्या मनाचं काय करू?

Subscribe to RSS - आज्जी