लस्सी

समर कुलर - काकडी लस्सी ( खारी)

Submitted by सावली on 10 April, 2014 - 03:48
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

संगम लस्सी

Submitted by प्रिंसेस on 21 January, 2013 - 04:38
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - लस्सी